Dé businessclass voor de Farma voorhoede

Van medicijnboer tot partner in gezondheidswinst
In de snel veranderende wereld van zorg, gezondheid en vitaliteit heeft de farmaceutische industrie wereldwijd de noodzaak en de mooie uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden. Bij het zoeken naar het nieuwe businessmodel en de nieuwe maatschappelijke rol stuiten de voorlopers in Farma op allerlei vragen. Welke eisen stelt de nieuwe wereld aan de industrie? Begrijpt Farma die nieuwe wereld wel goed genoeg? Is Farma klaar om die verandering aan te gaan? Wat heeft ze daar voor nodig?

High potentials in Farma Nederland worden in 8 intensieve sessies diepgaand geïnformeerd over en geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe verdienmodellen.
Uitgebreid wordt gezamenlijk stil gestaan bij de match tussen binnenwereld (bedrijf en persoon) en die nieuwe buitenwereld. Deelnemers leren de stelsels, de (nieuwe) spelers en de ontwikkelingen (nog) beter kennen, de benodigde transitie behapbaar te maken en de kansen ervan te zien. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de cruciale rol die de behoeften van burger, patiënt en cliënt spelen en het gezamenlijke en nieuwe antwoord daarop.
Deelnemers krijgen door kennis, interactie en praktijkopdrachten het vertrouwen om stappen te zetten op weg naar het nieuwe businessmodel.

Profit met hart!

Programma

Voor de sessies geldt:
Locaties: farmabedrijven met opening door leiding, out of the box – locaties, werkbezoek.
Vormen: kennisoverdracht, praktijkopdrachten, presentaties met veel interactie.

Sessie 1 – Woensdag 25 januari 2017
Kennismaking, diepere toelichting op Business Class Pharma & Healthcare

19.00-21.00 uur

Sessie 2 – Donderdag 16 februari 2017
What’s happening: maatschappelijke ontwikkelingen en de rolverschuiving voor pharma & healthcare

14.00-17.00 uur
De wereld van Über vertaald voor de zorg
Het is een tijd van veel veranderingen, volgens sommigen een verandering van tijdperk. De derde industriële revolutie, internet en mondialisering, we maken straks een baanloze economische groei door, in de wijken worden we dikker, eenzamer en (chronisch) zieker en zijn we op zoek naar een nieuw cement in onze samenleving. Hoe grijpt dit alles in elkaar? En welke rolverschuiving zal farma door moeten maken om naast het begrijpen van deze shift de toekomst gezond in te kunnen? Stilstaan is geen optie meer.

Sessie 3 – Donderdag 9 maart 2017
Sessie 4 – Donderdag 13 april 2017
The players in gezondheid, vitaliteit en zorg: stelsel, spelers & ontwikkelingen, triple aim, proeftuinen, positieve gezondheid, populatieverantwoordelijkheid en meer.

14.00-17.00 uur (zowel sessie 3 als sessie 4)
Een MRI-scan van het veld en de relevante ontwikkelingen
In sessie 3 en 4 schetsen we een overzichtelijk beeld van het huidige speelveld van zorg en gezondheid. De stelsels, oude en nieuwe spelers acteren allen in dit totaaloverzicht. Er volgt een introductie van de transitie die we doormaken. Die laat zien in welke richting we de oplossingen zoeken voor de uitdagingen vergrijzing, zorgkostenexplosie maar vooral de gewenste toename in kwaliteit van leven van mensen. Triple aim, proeftuinen, populatieverantwoordelijkheid en het concept van positieve gezondheid vormen hier de leidraad. De nieuwe samenwerking in regio’s in Nederland tussen zorgpartijen, spelers uit de wijk maar ook onderwijs en werk ontluikt en biedt nieuwe kansen voor de Farmawereld. Een oriënterende opdracht waarin nieuwe Farma-businessmodellen centraal staan vormt de afsluiting van sessie 4.

Sessie 5 – Donderdag 11 mei 2017
Match binnenwereld en buitenwereld en ethiek

16.00-18.00 uur Match binnenwereld en buitenwereld
18.00-19.00 uur Eetcafé
19.00-20.00 uur Ethiek en de maatschappelijke rol van de Farma
De dino wordt lenig en maatschappelijk acceptabel?
In de middag gaan we op zoek naar de match tussen de nieuwe buitenwereld en de binnenwereld van het Farmabedrijf en de persoonlijke kwaliteiten van de deelnemer. In de avond discussiëren we aan de hand van stellingen over ethiek in Farma en de maatschappelijke rol van Farma in de moderne tijd.

Sessie 6  en 7 – Donderdag 1 juni 2017
12.00-18.00 uur
Van abstractie naar actie! Nieuwe wereld opdrachten
Wat betekent Kinzigtal voor Farma? Praktische uitwerking van nieuwe businessmodellen.
Een door de deelnemer goed voorbereide praktijkopdracht vormt de basis van deze middagsessie: een projectopzet met Farma in een toekomstbestendige rol.
A4-notitie ‘Pledge nieuw Farma’
Profit met Hart: de bijdrage van Farma aan een gezonder Nederland
In deze sessie produceren we gezamenlijk een Pledge waarin we opnemen hoe Farma zich verbindt aan de beweging die op maatschappelijk verantwoorde wijze Nederland in partnerschap met partijen gezonder wil maken.

Sessie 8 – Donderdag 22 juni 2017
Presentatie ‘Pledge nieuw Farma’

14.00-17.00 uur
Profit met Hart: de verbreding begint
In aanwezigheid van en discussie met Farma MT-leden van onder meer de deelnemende bedrijven en cursisten bespreken we de inhoud van de Pledge en de betekenis voor werken in Farma vanaf nu.
Afsluitende borrel

Meet & Greet deelnemers 1e collegejaar – Donderdag 23 november 2017
15.00-18.30 uur
Welke stappen zijn gezet, hoe is het gegaan en waar staan we nu?

Investering
€ 4.950,– excl. BTW.