Farma voorhoede

Nieuw Farma

Nieuwe wereld praktijkopdrachten

Regionalisering

Populatieverantwoordelijkheid

Positieve gezondheid

Nieuwe verdienmodellen

Partnership

Gezondheidswinst

Triple aim

Gezondere bevolking

Betere kwaliteit van zorg

Zorg, gezondheid, vitaliteit

Dé businessclass voor de Farma voorhoede

In de snel veranderende wereld van zorg, gezondheid en vitaliteit heeft de farmaceutische industrie wereldwijd de noodzaak en de mooie uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden. De Businessclass Pharma & Healthcare faciliteert de voorhoede die deze uitdaging aangaat!

‘Nieuw Farma’ reflectie:

Farma is zich niet genoeg bewust van regionalisering en populatieaanpak en het is tijd om aan te haken nu het nog kan. (Meer reflecties)

Doel:

De Business Class Pharma & Healthcare brengt farma van haar binnenwereld naar de buitenwereld en stelt dé pledge op voor ‘new pharma’.

Waar:

Locaties verdeeld over het land, 7 van de 8 sessies bij deelnemende organisaties.

Hoe:

8 sessies (middag en/of avond), 1 of 2 sprekers uit de relevante gebieden in de Zorg, casuïstiek vanuit de deelnemers, posterpresentaties, discussie, bijdrage vanuit directie deelnemers.

Contact

bcph
Businessclass Pharma & Healthcare
Databankweg 12a
3821 AL  AMERSFOORT

E info@bcph.nl
T 033 – 472  80  87

KvK Amersfoort 63354802

    Uw naam (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Recent nieuws

    Mail ons

    6 + 1 = ?